Thursday, June 28, 2007

dekha hobe bondhu

dekha hobe bondhu
karone ar okaron e
dekha hobe bondhu
chapa kono ovimane
dekha hobe bondhu
somoy ki boiritaye
osthir oparogotay

dekha hobe bondhu...
opekhae roilam

1 comment:

Rashed said...

হুমম...

যদি দেখা না হয়
আমার এপিটাফে ফুল দিয়ে এস বন্ধু
তাও যদি সময় না হয়
অন্তত একবার কাঙ্গালী ভোজের আয়োজন কর বন্ধু